Home

– RAPORT  Cu privire la starea economica, sociala si de mediu a comunei Cosminele in anul 2016

Dragi cetăţeni ai comunei Cosminele,

 

În preocuparea privind dezvoltarea şi bunăstarea comunităţii locale, Primăria comunei noastre a procedat la constituirea unui grup de iniţiativă având drept scop declanşarea procesului consultativ privind elaborarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă. Strategia, elaborată cu ajutorul efectiv al comunităţii locale, precum şi din sugestiile venite de la cetăţeni, reprezintă un document complex, care prezintă viziunea de dezvoltare a comunei noastre, în context naţional şi european. Trebuie să investim în viitor, în generaţia de mâine, şi să exploatăm avantajele competitive pe care le avem: poziţionarea geografică, terenuri bune, intravilan şi extravilan, forţă de muncă bine pregătită şi o comunitate deschisă. Strategia ne va ajuta să construim viitorul. Un viitor mai bun pentru noi şi copiii noştri. De abilitatea şi determinarea noastră în procesul de punere în practică a acestui document, depinde atingerea obiectivului final: o comună ospitalieră, mai curată şi mai sigură pentru cetăţenii ei.

Primarul comunei Cosminele,
NAE IULIAN

 

22.12.2020 Raportul final la concursul pentru ocuparea functiei publice vacante de conducere de SECRETAR GENERAL AL UAT COSMINELE

11.12.2020 Situatia selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea functiei publice vacante de conducere de SECRETAR GENERAL AL UAT COSMINELE

18.11.2020 Anunt de concurs pentru ocuparea postului de Secretar General UAT COSMINELE    si   FORMULARE CONCURS

06.11.2020    PROCES-VERBAL DE AFISARE A INCHEIERII – VALIDARE MANDATE SUPLEANTI

23.10.2020    VALIDARE MANDATE CONSILIERI

22.10.2020    DECIZIE CIVILA NR. 1139 DIN DATA DE 21 OCTOMBRIE 2020

16.10.2020     INCHEIERE VALIDARE MANDAT PRIMAR NAE IULIAN

23.07.2020 Anunt public privind decizia etapei de incadrare Subsemnatii, Dumitrescu Teodora, cu domiciliul in Mun. Constanta, str. Mircea cel Batran, nr. 152A, bl. MD12B, ap. 33, jud. Constanta si Dumitrescu Valentin cu domiciliul in Mun. Bucuresti , str. Scarlatescu, nr. 30, Sector 1 anunta publicul asupra luarii deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartindnd persoanelor fizice Dumitrescu Teodora si Dumitrescu Valentin, UP. I Cosmina, amplasat in comuna Cosminele si comuna Valcanesti , de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

30.06.2020 ANUNT PUBLIC ‘ Subsemnatii, Dumitrescu Teodora, cu domiciliul in Mun. Constanta, str. Mircea cel Batran, nr. 152A, bl. MD12B, ap. 33, jud. Constanta si Dumitrescu Valentin cu domiciliul in Mun. Bucuresti , str. Scarlatescu, nr. 30, Sector 1, telefon 0759015804, titulari ai planului/programului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand persoanelor fizice Dumitrescu Teodora si Dumitrescu Valentin, U.P. I Cosmina propus a fi amplasat in localitatea Cosminele si localitatea Valcanesti, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.

27.02.2020 Informatii legate de raspandirea virusului CORONAVIRUS (SARS-CoV-2)

                   CE TREBUIE SA STITI DESPRE NOUL CORONAVIRUS (CoV-2)   

11/10/2019 DISPOZITIE privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in vederea desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei in anul 2019

23/05/2019 In data de 26 iunie 2019 la sediul Primariei comunei Cosminele are loc organizarea si desfasurarea concursului pentru promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru unnatorii functionari publici

16/05/2019 In data de 31 mai 2019 la sediul Primăriei comunei Cosminele are loc organizarea si desfasurarea concursului pentru promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru personalul contractual, dupa cum urmeaza:

09/05/2019 – Lista cuprinzand rezultatele obtinute de candidati la proba scrisa a concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de natura contractuala de sofer, la Compartimentul Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cosminele

02/05/2019 – DISPOZITTE privind delimitarea si stabilirea sediilor sectiilor de votare din comuna Cosminele in vederea desfasurarii alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2019

02/05/2019 – DISPOZITIE privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in vederea desfasurarii alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2019

23/04/2019 – REZULTATE ale selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de natura contractuala  de sofer, la Compartimentul Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cosminele

08/04/2019 Primăria Comunei Cosminele, cu sediul în sat Cosmina de Jos, nr. 91, judeţul Prahova tel./fax: 0244/228220, site: comunacosminele.ro, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante, de Şofer I, Compartimentul Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cosminele, judeţul Prahova.

                      –Formular de inscriere in concurs al personalului contractual