Consultare publica

16.10.2020     INCHEIERE VALIDARE MANDAT PRIMAR NAE IULIAN

23.03.2020 La data de 22 martie 2020, in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 232, a fost publicata ORDONANTA MILITARA nr. 2 prin care s-au dispus masuri de prevenire a raspandirii COVID-19. Va facem cunoascute masurile dispuse prin ordonanta militara referitoare la circulatia persoanelor, dupa cum urmeaza:

19.03.2020 PRIMARIA COMUNEI COSMINELE Pe fondul situatiei create de rapiditatea raspandirii virusului COVID-19, Primaria Cosminele face un apel la calm si solidaritate pentru a putea trece cu bine de aceasta situatie neplacuta cu care niciunul dintre noi nu este obisnuit. La momentul actual, pe raza comunei nu exista si nu au existat persoane suspectate ca fiind purtatoare de COVID-19.

16.03.2020 PRIMARIA COMUNEI COSMINELE Pe fondul situatiei create de rapiditatea raspandirii virusului COVID-19, Primaria Cosminele face un apel la calm si solidaritate pentru a putea trece cu bine de aceasta situatie neplacuta cu care niciunul dintre noi nu este obisnuit.

                HOTARAREA NR. 1 din data de 16 martie 2020 A vand in vedere situatia la nivel global si national cu pnvire la infectia Coronavirus – COVID-19 In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 21/14.04.2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare ;

10.03.2020  Hotarea Nr. 6 din 09.03.2020 privind aprobarea unur masuri suplimentare de combaterea a noului Coronavirus

15.11.2019 Proiect de hotarare pentru aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, judetul Prahova, pe luna octombrie 2019

06.11.2019  PROIECT DE HOTARARE  privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele consiliului local al comunei Cosminele din lunile decembrie 2019- februarie 2020.

PROCES VERBAL Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate NR. 3275 / 01.11.2019

Proces Verbal de afisare – Incheiat astazi 04 OCTOMBRIE 2019

Proces Verbal de afisare – Incheiat astazi 13 MAI 2019

ANEXA 1: TABLOUL cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora,              precum şi amenzile aplicabile în anul 2020, indexate cu rata inflației de 4,6 %

Proces Verbal de afisare – Incheiat astazi 20 FEBRUARIE 2019

Proces Verbal de afisare – Incheiat astazi 09 IANUARIE 2019

Proces Verbal de afisare – Incheiat astazi 20 NOIEMBRIE 2018

Proces Verbal de afisare – Incheiat astazi 19 septembrie 2018

Proces Verbal de afisare – Incheiat astazi 20 august 2018

07.08.2019 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea functiilor publice, organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Cosminele

14.12.2018 HOTĂRÂREA NR.      privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2018

05.12.2018 Memoriu Justificativ

05.12.2018 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ridicare restricţie temporara pentru construire locuinţa Dp+P+Mp, alei, parcare, utilitati, imprejmuire (Sst = 3787,56 m.p.), in comuna Cosminele, sat Cosmina de Sus, Ds 1375, nr. 173, nr. cadastral 20053, tarla 40, parcelele Ccl328, Cel329, Al326, F1327, A1330 – initiat de domnul Anton Comeliu, primarul comunei Cosminele.