Home

04/03/2019 Anunt privind închirierea pajiştilor din proprietatea privată a comunei Cosminele prin atribuire directă

 – CONTRACT CADRU PASUNE DOCUMENTATIE ATRIBUIRE PASUNE – HOTARARE privind închirierea pajiştilor permanente aflate in proprietate privata a comunei Cosminele  – REGULAMENT privind organizarea pasunatului si exploatarea pajiştilor permanente situate in extravilanul comunei Cosminele, aflate in proprietatea privata a localitatiiSuprafeţe de pajişti disponibile pentru închiriere in anul 2019 si preţul de închiriere

14/11/2018 – Consultare asupra propunerilor preliminare plan urbanistic de detaliu

14/08/2018 –Dispozitie privind stabilirea masurilor de recuperare a timpului de lucru aferent zilelor de 16 si 17 august 2018

25/07/2018 –ANUNT PRIVIND RISCUL APARITIEI PESTEI PORCINE AFRICANE

05/10/2017 –Dispozitie privind aprobarea programului de inspecţie fiscală în cazul contribuabililor persoane fizice şi juridice din comuna Cosminele pentru anul 2017

28/06/2017 –Lista cuprinzând rezultatele obţinute la interviu, lista cuprinzând rezultatele obţinute la proba scrisă, lista cuprinzând rezultatele finale obţinute de candidaţii înscrisi la examenul de promovare în grad profesional organizat la data de 27 iunie 2017

16/06/2017 – Situatia selecţiei dosarelor candidaţilor inscrisi la examenul de promovare in grad profesional organizat la data de 27 iunie 2017

23/05/2017 – In data de 27 iunie 2017 la sediul Primăriei comunei Cosminele are loc organizarea si desfasurarea concursului pentru promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru următorii funcţionari publici:

13/02/2017 – Dispozitie pentru stabilirea programului de audiente

19/10/2016 – Dispozitie privind delimitarea sectiilor de votare din comuna Cosminele in vederea desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016

19/10/2016 – Dispozitie privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in vederea desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016

27/04/2016 – Dispozitie privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral

27/04/2016 – Dispozitie privind delimitarea sectiilor de votare cin comuna Cosminele

27/04/2016 – Tabel delimitare sectii de votare din comuna Cosminele

25/02/2016 – Lista rezultate finale obţinute de candidaţii inscrisi la examenul de promovare in grad profesional organizat la data de 24 februarie 2016