Home

10/02/2016 – In data de 24 februarie 2016 la sediul Priamariei comunei Cosminele are loc organizarea si desfasurarea examenului pentru promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru personalul contractual, astfel:

20/01/2016 – In data de 22 februarie 2016 la sediul Primariei comunei Cosminele are loc organizarea si desfasurarea concursului pentru promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru urmatorii functionari publici:

14/12/2015 – Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016

20/10/2015 – Referitor -dezbatere publica a „REGULAMENTULUI privindprocedura de vanzare a bunurilorimobile din domeniul privat al comunei Cosminele”

17/02/2015 – organizere licitatie publica pentru inchirierea a 84 ha izlaz comunal, in punctele „Basau” – 50 ha, ” La Primarie” – 14 ha, „Cosmina de Sus” – 20 ha, ce apartine domeniului privat al comunei Cosminele. Perioada de inchiriere este de 7 ani.

16/02/2015 – Organizere licitatie publica pentru inchiriere cladire in suprafata de 164 m.p., situata in intravilanul comunei Cosminele, sat Cosmina de Jos, nr. 90A, judetul Prahova, pentru profilul de activitate comert mixt sau activitati industriale. Perioada de inchiriere este de 10 ani.

19/05/2014 – organizare concurs pentru ocuparea unui numar 1 post unic vacant de sofer din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cosminele

09/04/2014 – In luna Mai 2014 se va adopta hotararea privind delimitarea zonelor de impozitare si stabilirea numarului acestora

10/02/2014 – STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI COSMINELE

13/12/2013 – Privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de aeces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a comunei Cosminele

30/03/2013 – Dispozitia 41 Peutru modificarea componentei comisiei de receptie a lucrarilor si materialelor, la nivelul Primariei comunei Cosminele, judetul Prahova