Home

29/03/2013 – Dispozitia 25 Privind convocarea Consiliului Local Cosminele, judetul Prahova, in sedinta ordinara

29/03/2013 – Dispozitia 30 Privind desemnarea doamnei Zorca Constanta pentru consiliere etica si monitorizarea respectarii normelor de conduita a functionarilor publici

27/03/2013 – Dispozitia 24 Pentru aprobarca codului de conduita al functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cosminele

20/03/2013 – Dispozitie 23 Privind aprobarea programului de elaborare si dezvoltare al sistemului de control managerial al comunei Cosminele

28/02/2013 – Dispozitie 21 Pivind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaratiile de avere si inetrese ale alesilor locali precum si ale functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate ai primarului

25/02/2013 – Dispozitia – Privind acordarea indemnizatiei lunare domnului GHEORGHE CORNELIU persoana cu handicap grav

19/02/2013 – Dispozitia – Privind convocarea Consiliului Local Cosninele, judetul Prahova, in sedinta ordinara

31/01/2013 – Dispozitia – Privind desemnarea domnisoarei Duta Laura Andreea secretar comuna pentru inmanarea citatiilor si a altor acte de procedura civila

24/01/2013 – Privind acordarea indemnizatiei lunare doamnei CARSTIAN MARIA persoana cu handicap grav

11/01/2013 – Dispozitia – Privind convocarea Consiliului Local Cosninele, judetul Prahova, in sedinta ordinara

07/01/2013 – Dispozitia – Privind convocarea Consiliului Local Cosninele, judetul Prahova, in sedinta de indata

27/12/2012 – HOT – 49 – Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, la nivelul comunei Cosminele, judetul Prahova

29/11/2012 – Dispozitia – pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea performantelor individuale ale personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului si institutiilor publice de interes local