Proiecte de hotarare

PROIECTE DE HOTARARE
20202019

16.07.2020 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, republicata, judetul Prahova, aduce la cunostinta publica faptul ca a initiat urmatoarele proiecte de hotarare:

1 Proiect de hotarare privind ajustarea pretului si tarifului pentru servicii de alirnentare cu apa si de canalizare si acordarea unui mandat special domnului primar Anton Corneliu, reprezentantul comunei Cosminele, ID Adunarea General a a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”

2 Proiect de hotarare privind privind stabilirea contraventiilor si Primar Anton Comeliu sanctiunilor in domeniul serviciului de salubrizare

3 Proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donatie cu sarcini, Prirnar Anton Corneliu a unei autospeciale pompieri, marca Renault, facuta de catre S.C. Motor Heart Consulting S.R.L.

4 Proiect de hotarare privind decontarea navetei cadrelor didactice Prirnar Anton Corneliu care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, judetul Prahova pe Juna iunie 2020

5 Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 11 din data de Primar Anton Corneliu 24.02.2020 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si Iocurilor in care persoanele care au fost sanctionate contraventional vor presta activitati in folosul comunitatii, ca obligatie stabilitii de ciitre instanta de judecatii

6 Proiect de hotarare privind insusirea raportului asupra activitiitii Prirnar Anton Corneliu desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav in semestrul I al anului 2020

25.05.2020 In confonnitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, republicata, primarul comunei Cosminele, judetul Prabova, aduce la cunostinta publica faptul ca a initiat urmatoarele proieecte de hotarare:    

I Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor distincte de  colectare, transport si transfer deseuri municipale si acordarea unui mandat special domnului primar Anton Comeliu, reprezentantul comunei Cosminele, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prabova, pentru semnarea actului aditional

2 Proiect de hotarare privind recoltarea de masa lemnoasa din  izlazul comunal, trupul Hoage, vegetatie forestiera din afara fondului forestier national, proprietatea comunei Cosminele, judetul Prabova.

22.05.2020 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, republicata, primarul comunei Cosminele, judetul Prahova, aduce la cunostinta publica faptul ca a initiat urmatoarele proiecte de hotarare: 

1 Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru  sedintele consiliului local al comunei Cosminele din lunile iunieaugust 2020

2 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei  Cosminele pe anul 2020

13.05.2020 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, republicata, primarul comunei Cosminele, judetul Prahova, aduce la cunostinta publica faptul ca a initiat urmatorul proiect de hotarare: 

1. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind  procedura inregistrarii, evidentei si radierii vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii pe raza administrativ teritoriala a comunei Cosminele

27.04.2020 ANUNT In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, republicata, primarul comunei Cosminele, judetul Prahova, aduce la cunostinta pub!ica faptul ca a initiat urmatoarele proiecte de hotarare:

1 Proiect de hotarare privind decontarea navetei cadrelor didactice  care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, judetul Prahova pe luna martie 2020

2 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Cosminele pe anul 2020

3 Proiect de hotarare privind suplimentarea contributiei financiare a comunei Cosminele m vederea realizarii Studiului de Fezabilitate pentru investitia „Infiintare retea distributie gaze naturale in comunele: Alunis, Bertea, Cocorastii Mislii, Cosminele, Dumbravesti, Stefesti, V arbilau, Valcanesti si orasul Slanic”

4 Proiect de hotarare privind indexarea, la nivelul comunei Cosminele, impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021, cu rata inflatiei de 3,8%

10.03.2020  ANUNT In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, republicata, primarul comunei Cosminele, judetul Prahova, aduce la cunostinta publica faptul ca a initiat urmatoarele proiecte de hotarare:

                    1. PROIECT DE HOTARARE privind inchirierea pajistilor permanente aflate in proprietate privata a comunei Cosminele

                    2. PROIECT DE HOT ARARE  privind instruirea raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2019

                    3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea numarului posturilor de  asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru anul 2020

                     4. PROIECT DE HOTARARE privind decontarea navetei cadrelor didactice  care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, judetul Prahova, pe luna februarie 2020

18.02.2020   1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023

                     2. Proiect de hotarare pentru aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, judetul Prahova pe luna ianuarie 2020

                    3. Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale strecurata in Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 58 din data de 27 decembrie 2019 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul 2020.

                    4. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele consiliului local al comunei Cosminele din lunile martie-mai 2020

5. Proiect de hotarare privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurilor in care persoanele care au fost sanctionate contraventional vor presta activitati in folosul comunitatii, ca obligatie stabilita de catre instanta de judecata

13.01.2020       1. Proiect de hotarare pentru aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, judetul Prahova, pe luna decembrie 2019;

                        2. Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat din comuna Cosminele, judetul Prahova, pentru anul scolar 2020-2021;

                        3. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru anul 2020 pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile s1 completarile ulterioare.

28.10.2019       1. Proiect de hotarare pentru aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza comunei Cosminele, judetul Prahova, pe luna noiembrie 2019;

                         2. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale, pentru anul 2020.

28.10.2019        1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Cosminele, judetul Prahova, pe anul 2019;

                          2. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume din bugetul local al comunei Cosminele, pe anul 2019, in vederea realizarii Studiului de Fezabilitate pentru investitia ,Infiintare rete a distribuitie gaze naturale m comunele: Alunis, Bertea, Cocorastii Mislii, Cosminele, Dumbravesti, Stefesti, Varbilau, Valcanesti si orasul Slanic”

10.10.2019 Proiect de hotarare privind aprobarea burselor scolare si cuantumul acestora in anul scolar 2019-2020, pentru semestrul l.

08.10.2019  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Statutului comunei Cosminele, judetul Prahova

19.07.2019 Proiect – 1. Proiect de hotarare privind stabilirea indemnizatiei de care beneflciaza consilierii locali pentru participarea la sedintele Consiliului local al comunei Cosminele, nr. 2228/19.07.2019;

18.07.2019 Proiecte – 1 Proiect de hotarare pentru aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant pe raza ……